Termeni și condiții

Asociația Curtea Veche este persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Str. Aurel Vlaicu, nr.35 sector 2, înregistrată în Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor cu nr.14/11.02.2014, conform Incheierii nr. 34266/300/2013 eliberată de către Judecătoria Sector 2 Bucuresti, CIF 32907122

 

Site-ul NARATIV

Portalul www.narativ.ro numit în continuare „site” este administrat de Asociația Curtea Veche. Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

Definiţii

Următorii termeni se traduc astfel:

– site: portalul aparţinând şi fiind administrat de Asociația Curtea Veche, care se află la adresawww.narativ.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind Festivalul de lectura pentru copii NARATIV.

– conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;

– utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;

– utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Asociației Curtea Veche.

Asociația Curtea Veche îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice încălcare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv utilizarea fără aprobare a siglei şi logo-ului organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului. Site-ul Festivalul de lectura pentru copii NARATIV este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

Conţinutul site-ului Festivalul de lectura pentru copii NARATIV este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Asociația Curtea Veche îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

Conținutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, descărcat, expediat, transmis sau distribuit în orice mod, fără permisiunea scrisă a Asociației Curtea Veche, excepție făcând cazurile când sunt îndeplinite condițiile:

– multiplicatorul nu urmareste un scop comercial

– se va indica in mod vizibil sursa www.narativ.ro

Modificarea conținutului și utilizarea acestuia pentru orice alt scop constuituie violarea drepturilor de autor sau drepturilor asupra creației intelectuale. Excepție de la aceste reguli fac paginile al cărui conținut nu aparține site-ului www.narativ.ro, în aceste pagini indicându-se explicit sursa informațiilor. Site-ul Festivalul de lectura pentru copii NARATIV nu își asumă responsabilitatea veridicității informațiilor ce aparțin altor site-uri.

Asociația Curtea Veche nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

Asociația Curtea Veche nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. Asociația Curtea Veche nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi  vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

Website-uri externe

Site-ul Festivalul de lectura pentru copii NARATIV poate conţine link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de către Asociația Curtea Veche. Asociația Curtea Veche pune la dispoziţie aceste link-uri doar cu caracter informativ şi pentru a ajuta utilizatorul, iar includerea acestora nu presupune ca Asociația Curtea Veche să obţină vreo aprobare în acest sens din partea site-urilor respective. Asociația Curtea Veche nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestor site-uri sau în legătură cu acestea.

Revizuiri ale acestor Termeni si Conditii

Asociația Curtea Veche își rezervă dreptul de a modifica acesti termeni și condiții fără o notificare prealabilă.

Vă sfătuim să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință de modificările ce pot apărea în cadrul rubricii “Termeni și Condiții”.

Asociaţia Curtea Veche se obligă să respecte confidenţialitatea identităţii oricărui utilizator – persoană fizică, care accesează site-ul www.narativ.ro. În măsura în care utilizatorilor li se va solicita furnizarea oricărei informaţii privind datele proprii cu caracter personal, aceștia o face vor în mod voluntar, prin acceptarea termenilor şi condiţiilor disponibile pe prezenta platformă.

Ori de câte ori se vor colecta date cu caracter personal de către Asociația Curtea Veche, scopul colectării îl constituie informări care privesc proiectele Asociaţiei, efectuarea donațiilor online și offline și statistici legate de domeniul educației și al lecturii.

Asociația Curtea Veche va lua toate măsurile necesare protejării securităţii informaţiilor furnizate în mod voluntar de către utilizatori şi nu va comunica respectivele informaţii niciunei alte entităţi, persoană fizică sau juridică, cu excepţia organizaţiilor partenere şi a situaţiilor în care dezvăluirea este permisă/impusă de către legislaţia aplicabilă.

Asociația Curtea Veche aduce la cunoştinţă fiecărui utilizator – persoana fizică, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate, că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, beneficiază de următoarele drepturi:

  • dreptul de a fi informat;
  • dreptul de acces la şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Asociația Curtea Veche;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justitiei.

Încălcarea termenilor și condițiilor

Prin folosirea site-ului www.narativ.ro , utilizatorii înțeleg și acceptă prezenții termeni și condiții precum și politica asociației cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care dumnevoastră încălcaţi oricare din termeni şi condiţiile din prezentul document, Asociația Curtea Veche îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent, fără nici o notificare prealabilă, accesul dumneavoastră la unul sau la toate modulele asociate cu platforma www.narativ.ro şi serviciile conexe.

Întregul conţinut al platformei este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (în continuare, Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionarea acestui site, a conţinutului său a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaţia română în vigoare şi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

Contact

Pentru orice informaţie legată de funcţionarea site-ului www.narativ.ro şi a serviciilor conexe, precum şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta la adresa de email contact@asociatiacurteaveche.ro, sau la adresa: str. Aurel Vlaicu, nr.35 sector 2, Bucureşti.

Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si din 25.05.2018 în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet si a serviciilor de reclama, marketing si publicitate.

Fiecare Utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele dintre datele sale personale pentru a-si crea un cont valabil si pentru a beneficia de Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.

In momentul crearii contului, fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Site prin bifarea casutei corespunzatoare pe pagina de creare a contului.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere in scris in acest sens, pe care sa o trimita apoi prin posta la adresa Administratorul Site-ului: București, Str. Aurel Vlaicu nr. sector 2, sau prin e-mail la adresa: contact@curteaveche.ro.

Despre Asociația Curtea Veche

Cititorii nu se nasc, ci se educă. La fel ca avocații, medicii, matematicienii, astronauții, muzicienii sau câștigătorii premiului Nobel. Nu este ușor să devii ce îți dorești în viață dar, ca și în cazul cititului, doar pentru că este un lucru greu asta nu înseamnă că nu poate fi și plăcut! Asociația Curtea Veche s-a înființat în 2014 cu scopul de a promova lectura de plăcere în rândul copiilor.

Obiectivele noastre pe termen lung sunt:

  • Formarea obiceiului de a citi în rândul copiilor și al familiilor;
  • Scăderea ratei analfabetismului funcțional și creșterea gradului de fluență la citit și vorbit;
  • Facilitarea accesului la cărți prin donații pentru copiii care provin din familii fără posibilități sau grupuri dezavantajate.