Regulament de participare festival

Bine ați venit la „NARATIV – Festivalul de lectură pentru copii” unde sărbătorim lectura și cititorii de toate vârstele, dar mai ales pe cei în devenire! NARATIV este un eveniment cu participare gratuită atât pentru copii, cât și pentru părinții însoțitori. Toată lumea e invitată să ia parte la distracție! Iar ca să ne asigurăm că totul merge bine, vom avea și un set de reguli. Le-am creat special pentru siguranța și buna dispoziție a tuturor participanților. Ele sunt trecute mai jos, în atenția părinților și profesorilor, pe care îi invităm să le parcurgă cu atenție.

Prin prezentul Regulament se stabilesc condițiile de desfășurare a evenimentului, precum și drepturile și responsabilitățile tuturor părților implicate – participanți și organizatori. Fiecare participant la NARATIV trebuie să cunoască, să accepte și să respecte prezentul Regulament. Nerespectarea lui poate atrage după sine imposibilitatea înscrierii, refuzul participării sau chiar eliminarea din eveniment.

1.Preambul
„NARATIV – Festivalul de lectură pentru copii” este un eveniment educațional desfășurat pe durata unui weekend, constând în activități de lectură adresate copiilor cu vârste între 3 și 14 ani, dar și părinților și profesorilor.

Activitățile sunt menite să sporească gradul de interes pentru lectură al participanților și să crească nivelul de conștientizare publică a importanței și beneficiilor lecturii de plăcere în rândul celor mici. Activitățile vor fi susținute de pedagogi nonformali, artiști și specialiști în educația și psihologia copilului.

2.Înscrierea la eveniment
Înscrierea la NARATIV se face online, prin completarea formularului de înscriere disponibil pe siteul de proiect: www.narativ.ro. În urma completării tuturor câmpurilor din formular, apare un mesaj care confirmă că înscrierea a fost efectuată.

Evenimentul este filmat și fotografiat. Prin înscrierea și prezența la Festivalul NARATIV sunteți de acord cu folosirea materialelor foto-video în scopul promovării evenimentului de către Asociația Curtea Veche și partenerii săi.

3.Condiții de participare
A) Condiții participare activități copii
Pentru a putea participa la activitatea la care sau înscris sau la care au fost înscriși de către părinți, copiii trebuie:

a. Să se fi înscris sau să fi fost înscriși la acea activitate cu cel puţin trei zile înainte, prin formularul de înscriere de pe site-ul de proiect. În cazul grupurilor organizate, înscrierea se poate face prin rezervarea, de către instituția mijlocitoare, a unui loc în cadrul activității respective, cu cel puţin trei zile înainte de data desfășurării ei.

b. Să se încadreze în categoria de vârstă specificată pentru fiecare dintre ateliere pe site-ul de eveniment, la secțiunea Ateliere preșcolari sau Ateliere școlari.

c. Să fie însoțiți de un părinte sau tutore la primul atelier din activitatea la care s-au înscris; acesta va trebui să semneze că a luat la cunoștință Regulamentul de față.

B) Condiții participare activități părinți și profesori

Pentru a putea participa la activitatea la care v-ați înscris, trebuie să:
a. Vă rezervați un loc la activitatea dorită completând formularul de înscriere disponibil pe site cu cel puțin trei zile înainte de acea activitate, calculând de la momentul când dați click pe butonul “Înscrie-te”.

b. Vă prezentați la locul desfășurării activității la care vați înscris cu cel puțin 15 minute înainte de începerea ei. Dat fiind faptul că locurile sunt limitate, neprezentarea sau prezentarea cu mai puțin de 15 minute înainte de ora de începere anunțată anulează înscrierea, organizatorii putând opta să ofere locul dvs. altei persoane dornice să ia parte la activitate.

Înscrierile la toate activitățile se fac în limita numărului de locuri disponibile.
Organizatorul își rezervă dreptul de a suplimenta locurile, numărul de activități sau, respectiv, de a anula orice activitate programată în situația în care nu este întrunit numărul minim de participanți.

4. Cod de conduită, ținută și altele
Fiecare pedagog/specialist responsabil de o activitate din cadrul evenimentului va întocmi un cod de conduită în timpul activității respective, iar acesta va fi comunicat direct în cadrul atelierului. Nerespectarea lui poate duce la excluderea participantului de la activitatea respectivă.

Recomandăm fiecărui participant să aibă asupra sa:
– Telefon mobil în permanență încărcat, cu un număr de contact valabil în caz de urgențe

– Medicamente personale, în cazul în care participantul urmează un tratament
– Echipament sportiv (acolo unde este cerut de pedagogul/ specialistul responsabil)

– O sticlă cu apă și o gustare pentru pauză, în cazul în care participantul ia parte la mai multe sesiuni sau ateliere desfășurate consecutiv.

5. Obligația de preluare a copilului de către părinte la sfârșitul atelierului

Părintele se obligă să fie prezent cu 15 minute înainte de încheierea atelierului, pentru a îl putea prelua pe copil.

6.Responsabilitățile organizatorilor și participanților
Părinții participanților sau tutorii lor legali îşi asumă întreaga responsabilitate asupra capacităţii de participare, din punct de vedere fizic/medical/psihologic, a tuturor persoanelor înscrise la activități din cadrul NARATIV, fie adulți, fie copii.

Organizatorii sau partenerii evenimentului nu pot fi făcuţi răspunzători de nicio daună rezultată în urma participării voluntare la eveniment – daune aduse spațiului de desfășurare al activităților, probleme fizice/medicale, daune psihologice, răniri sau orice vătămare corporală, invaliditate sau deces.

Organizatorii pun la dispoziție servicii medicale pe toată perioada desfășurării evenimentului. Orice accident în care sunt implicaţi participanţii de la NARATIV, survenit în timpul desfăşurării evenimentului din nerespectarea regulilor de conduită impuse și prezentate în scris la începutul activității de către fiecare pedagog/specialist responsabil de activitatea respectivă, va fi în responsabilitatea exclusivă a celor implicaţi în accident.

Participanţii vor manifesta un comportament civilizat, fair-play faţă de ceilalţi participanţi la activități. Nerespectarea normelor de conduită poate duce la eliminarea participanţilor de la eveniment.

Orice contravenţie sau infracţiune comisă de participanţii la eveniment nu intră în responsabilitatea organizatorilor şi a colaboratorilor acestora.

7. Imagine
Asociația Curtea Veche are drepturi de imagine asupra întregului eveniment și poate utiliza imagini foto şi video în diverse materiale de comunicare realizate cu ocazia evenimentului, pe toată durata evenimentului și post-eveniment.

8. Forţă majoră
În caz de forţă majoră, organizatorii pot lua decizia unor modificări de program. La limită, se poate decide inclusiv anularea activității/activităților, în situaţii excepţionale.

Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment care ar putea avea influenţă semnificativă asupra bunei desfăşurări a competiţiei, cum ar fi: inundaţii majore, furtuni, dezastre naturale sau evenimente socio-politice de amploare.

Organizatorii pot efectua modificări ale programului sau ale altor detalii ale evenimentului în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcursul derulării proiectului (ex: condiții meteo nefavorabile, includerea unor noi elemente în program, etc.). Aceste modificări vor fi anunțate participanților și celor interesați prin intermediul site-ului, al paginii de Facebook și la fața locului.

Acesta este Regulamentul evenimentului “NARATIV – Festivalul de lectură pentru copii”. Apăsând “Doresc sa mă înscriu” în pagina cu formularul de înscriere, declarați că l-ați citit și că sunteți de acord cu el.

Vă așteptăm cu drag la Festival și ne dorim să vă bucurați din plin de experiența NARATIV!

Echipa Asociației Curtea Veche

Site-ul NARATIV

Portalul www.narativ.ro numit în continuare „site” este administrat de Asociația Curtea Veche. Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

Definiţii

Următorii termeni se traduc astfel:

– site: portalul aparţinând şi fiind administrat de Asociația Curtea Veche, care se află la adresawww.narativ.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind Festivalul de lectura pentru copii NARATIV.

– conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;

– utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;

– utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Asociației Curtea Veche.

Asociația Curtea Veche îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice încălcare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv utilizarea fără aprobare a siglei şi logo-ului organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului. Site-ul Festivalul de lectura pentru copii NARATIV este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

Conţinutul site-ului Festivalul de lectura pentru copii NARATIV este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Asociația Curtea Veche îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

Conținutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, descărcat, expediat, transmis sau distribuit în orice mod, fără permisiunea scrisă a Asociației Curtea Veche, excepție făcând cazurile când sunt îndeplinite condițiile:

– multiplicatorul nu urmareste un scop comercial

– se va indica in mod vizibil sursa www.narativ.ro

Modificarea conținutului și utilizarea acestuia pentru orice alt scop constuituie violarea drepturilor de autor sau drepturilor asupra creației intelectuale. Excepție de la aceste reguli fac paginile al cărui conținut nu aparține site-ului www.narativ.ro, în aceste pagini indicându-se explicit sursa informațiilor. Site-ul Festivalul de lectura pentru copii NARATIV nu își asumă responsabilitatea veridicității informațiilor ce aparțin altor site-uri.

Asociația Curtea Veche nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

Asociația Curtea Veche nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. Asociația Curtea Veche nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi  vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

Website-uri externe

Site-ul Festivalul de lectura pentru copii NARATIV poate conţine link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de către Asociația Curtea Veche. Asociația Curtea Veche pune la dispoziţie aceste link-uri doar cu caracter informativ şi pentru a ajuta utilizatorul, iar includerea acestora nu presupune ca Asociația Curtea Veche să obţină vreo aprobare în acest sens din partea site-urilor respective. Asociația Curtea Veche nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestor site-uri sau în legătură cu acestea.

Revizuiri ale acestor Termeni si Conditii

Asociația Curtea Veche își rezervă dreptul de a modifica acesti termeni și condiții fără o notificare prealabilă.

Vă sfătuim să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință de modificările ce pot apărea în cadrul rubricii “Termeni și Condiții”.

Asociaţia Curtea Veche se obligă să respecte confidenţialitatea identităţii oricărui utilizator – persoană fizică, care accesează site-ul www.narativ.ro. În măsura în care utilizatorilor li se va solicita furnizarea oricărei informaţii privind datele proprii cu caracter personal, aceștia o face vor în mod voluntar, prin acceptarea termenilor şi condiţiilor disponibile pe prezenta platformă.

Ori de câte ori se vor colecta date cu caracter personal de către Asociația Curtea Veche, scopul colectării îl constituie informări care privesc proiectele Asociaţiei, efectuarea donațiilor online și offline și statistici legate de domeniul educației și al lecturii.

Asociația Curtea Veche va lua toate măsurile necesare protejării securităţii informaţiilor furnizate în mod voluntar de către utilizatori şi nu va comunica respectivele informaţii niciunei alte entităţi, persoană fizică sau juridică, cu excepţia organizaţiilor partenere şi a situaţiilor în care dezvăluirea este permisă/impusă de către legislaţia aplicabilă.

Asociația Curtea Veche aduce la cunoştinţă fiecărui utilizator – persoana fizică, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate, că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, beneficiază de următoarele drepturi:

  • dreptul de a fi informat;
  • dreptul de acces la şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Asociația Curtea Veche;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justitiei.

Încălcarea termenilor și condițiilor

Prin folosirea site-ului www.narativ.ro , utilizatorii înțeleg și acceptă prezenții termeni și condiții precum și politica asociației cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care dumnevoastră încălcaţi oricare din termeni şi condiţiile din prezentul document, Asociația Curtea Veche îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent, fără nici o notificare prealabilă, accesul dumneavoastră la unul sau la toate modulele asociate cu platforma www.narativ.ro şi serviciile conexe.

Întregul conţinut al platformei este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (în continuare, Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate.

Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionarea acestui site, a conţinutului său a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de legislaţia română în vigoare şi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

Contact

Pentru orice informaţie legată de funcţionarea site-ului www.narativ.ro şi a serviciilor conexe, precum şi pentru orice sesizări, reclamaţii, solicitări pe care le puteţi avea în legătură cu aceasta, ne puteţi contacta la adresa de email contact@asociatiacurteaveche.ro, sau la adresa: str. Aurel Vlaicu, nr.35 sector 2, Bucureşti.

Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si din 25.05.2018 în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet si a serviciilor de reclama, marketing si publicitate.

Fiecare Utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele dintre datele sale personale pentru a-si crea un cont valabil si pentru a beneficia de Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.

In momentul crearii contului, fiecare Utilizator are posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Site prin bifarea casutei corespunzatoare pe pagina de creare a contului.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi, fiecare Utilizator poate face o cerere in scris in acest sens, pe care sa o trimita apoi prin posta la adresa Administratorul Site-ului: București, Str. Aurel Vlaicu nr. sector 2, sau prin e-mail la adresa: contact@curteaveche.ro.

Despre Asociația Curtea Veche

Cititorii nu se nasc, ci se educă. La fel ca avocații, medicii, matematicienii, astronauții, muzicienii sau câștigătorii premiului Nobel. Nu este ușor să devii ce îți dorești în viață dar, ca și în cazul cititului, doar pentru că este un lucru greu asta nu înseamnă că nu poate fi și plăcut! Asociația Curtea Veche s-a înființat în 2014 cu scopul de a promova lectura de plăcere în rândul copiilor.

Obiectivele noastre pe termen lung sunt:

  • Formarea obiceiului de a citi în rândul copiilor și al familiilor;
  • Scăderea ratei analfabetismului funcțional și creșterea gradului de fluență la citit și vorbit;
  • Facilitarea accesului la cărți prin donații pentru copiii care provin din familii fără posibilități sau grupuri dezavantajate.