Fondul de Lectură Bosch

Județul Alba

Fondul de lectură Bosch a fost creat prin parteneriat de către Asociația Curtea Veche și Fundația Bosch România, cu scopul general de a încuraja cititul în rândul elevilor din toată România

Fondul realizează cu regularitate donații de carte către școli, sprijinind înființarea sau consolidarea bibliotecilor școlare, a sălilor de lectură, cluburilor de carte ș.a. din 30 de comunități școlare din județele Cluj, Alba și Timiș

Continuăm  dezvoltăm tânăra generație prin lectură!

Donație la Liceul Teologic Greco-Catolic Sfântul Vasile cel Mare

Donație la Școală Gimnazială “Simon Bărnuțiu” din Tiur, Blaj.

Donație la Colegiul Național “Inochentie Micu Clain” din Blaj.

Donație la Școală Gimnazială “Ioan Bianu”.

Donație la Școală Gimnazială “Ion Pop Rețeganu”.

Donație la Centrul de zi Blaj, Asociația Familia 2004. 

Donație la Școală Gimnazială “Toma Cocisiu”.

Donație la Școală Gimnazială Șona.

Donație la Liceul cu Program Sportiv.

Donație la Clubul Copiilor Blaj.